Hodinovy signal zesilen pomoci CLKINT. SPI otestovano smer rpi->fpga (pomoci vystupu...
[fpga/rpi-motor-control.git] / pmsm-control / syn.tcl
2015-03-03 Pavel PisaMerge branch 'master' of rtime.felk.cvut.cz:/fpga/rpi...
2015-02-13 prudemarpridan podadresar pmsm-control