Hodinovy signal zesilen pomoci CLKINT. SPI otestovano smer rpi->fpga (pomoci vystupu...
[fpga/rpi-motor-control.git] / pmsm-control / rpi_mc_simple_dc.vhdl
2015-03-25 Martin PrudekHodinovy signal zesilen pomoci CLKINT. SPI otestovano...
2015-03-22 Martin Prudektest spi - nefunkcni synteza pro sensitivity gpio11
2015-03-21 Martin Prudektestovani nahravani vhdl. Zmena logicke hodnoty na...
2015-03-20 Martin Prudekprvni commit nove vetve - komentar miso
2015-03-03 Pavel PisaMerge branch 'master' of rtime.felk.cvut.cz:/fpga/rpi...
2015-02-13 prudemarpridan podadresar pmsm-control