Cílem tohoto předmětu je poskytnout studentům základní znalosti v oblasti vývoje softwaru pro řídicí systémy vybavené některým z operačních systémů reálného času RTOS. Na cvičeních budou studenti řešit nejprve několik menších úloh s cílem jednak zvládnout práci se základními komponentami RTOS VxWorks a jednak změřit časové parametry OS a hardwaru, které jsou potřebné při výběru platformy vhodné pro danou aplikaci. Poté se bude řešit složitější úloha – časově náročné řízení modelu, kde bude možno plně využít vlastnosti použitého RTOS. Na přednáškách budou studenti seznámeni jak s teorií systémů pracujících v reálném času, která slouží k formálnímu potvrzení správnosti bezpečnostně kritických aplikací, tak s některými praktikami softwarového inženýrství, které vedou ke zvyšování kvality výsledných softwarových produktů.

Prerekvizity

Zájemce o absolvování předmětu musí zvládat základy programování v jazyce C a mít povědomí o programování vícevláknových aplikací. Výhodou (ale ne podmínkou) je absolvování předmětu A0B35APO a B4B35OSY.

Note

This course appears in several variants: A4B35PSR, B3M35PSR, B4B35PSR and BE3M35PSR. All of them have the same schedule and content.

News

2021-11-12
Page of Assignment 4 was restructuralized. Also, troubleshooting section was added to real hardware.
2021-11-11
Lab submission guidelines were added to Assignment 4, Assignment 5, and Assignment 6.
2021-11-04
You may reduce the work constant when running the code on the board in Assignment 4. BRUTE targets are explained also in the description of Assignment 5. In addition, Workbench is now accessible from our server Ritchie as written here.
2021-11-01
Entry point function in Assignment 4 has to end right after spawning and activating all the tasks.
2021-10-22
Guide for working with the real hardware was updated.
2021-10-04
Instructions for remote access to Workbench were updated. New version can be found here.
2021-09-22
Lecture and lab on Wednesday 29th September are cancelled.
2021-09-22
Labs on Thursday 23th September are cancelled.

Grading

  body/points
Úlohy/Tasks 1 – 7 14–35
– odevzdané do 1 týdne od zadání / submitted in 1 week since assignment 5
– odevzdané do W+1 týdnů od zadání / submitted in W+1 weeks since assignment 5 – min(3, W)
Semestrální práce/Semestral work 5–25
– vlastní program/program code 5–18
– správně vedený projekt ve verzovacím systému/usage of version control system 0–4
– dokumentace/documentation 0–3
Zkouška/Exam 13–40
– písemka/written test (min. 13 pt.) 13–30
– ústní/oral exam 0–10
Známka / Grade Počet bodů / points
A 90–100
B 80–89
C 70–79
D 60–69
E 50–59
F < 50 or < 13 from exam test

Komunikace/Communication

  • Besides off-line communication at lectures and labs, the preferred means of communication in this course is MS Teams. Log in via login@cvut.cz (not @fel.cvut.cz) user name and the main (same as for KOS) password. The team for this course is called B211-B3M35PSR+B4B35PSR+BE3M35PSR+BE4B35PSR+R35PSR.
    • Channel General is dedicated to announcements from teachers.
    • Channel Discussion is where you can ask your questions or discuss course related topics.
  • Tento předmět má také stránky na fakultním Moodle serveru. Informace tam nejsou aktuální!

Supplementary literature