Embedded systems colloquium
Kolokvium vestavěných systémů

Zorganizováno pod záštitou Centra aplikované kybernetiky.

Termín konání je ve čtvrtek 3.2.2011 (s večeří 2.2.), více informací naleznete v programu.

Deadline pro podávání příspěvků 25.1.2011.
Příspěvky (Jméno přednášejícího, Téma příspěvku) pošlete na adresu kutilm@fel.cvut.cz.

Kolokvium vestavěných systémů je výroční národní setkání pracovníků z univerzit a odborníků z praxe, kteří se zabývají jak teoretickými, tak praktickými aspekty vestavěných systémů. Při jejich návrhu je potřeba vzít v úvahu specifické rysy, které hrají rozhodující roli při strukturování tohoto technického oboru. Jde zejména o kritičnost (stupeň kritičnosti závisí na následcích odchylky od žádaného chování, což ovlivňuje bezpečnost, spolehlivost a dokončenost úlohy), reaktivnost (vestavěné systémy jsou limitovány real-time omezeními vztahujícími jejich rychlost k rychlosti řízeného zařízení) a autonomii (musí fungovat bez intervence člověka, což implikuje požadavky na spotřebu, spolehlivost a robustnost).

© 2005-2019 - CAK | webmaster: Michal Kutil