aa8bf035d4f5d8d5716561e6d55ee4459f4089a5
[can-benchmark.git] / .gitmodules
1 [submodule "canping"]
2         path = canping
3         url = git://rtime.felk.cvut.cz/canping.git
4 [submodule "kernel/shark/2.6.33-rt"]
5         path = kernel/shark/2.6.33-rt
6         url = git@rtime.felk.cvut.cz:/shark/linux.git
7 [submodule "kernel/shark/2.6.33"]
8         path = kernel/shark/2.6.33
9         url = git@rtime.felk.cvut.cz:/shark/linux.git