Initial commit
[can-benchmark.git] / .gitmodules
1 [submodule "canping"]
2         path = canping
3         url = git://rtime.felk.cvut.cz/canping.git